Frygten for at blive afsløret som inkompetent

For et stykke tiden siden sad jeg og spiste aftensmad med min mand. Vi kom til at snakke om det her med at være dygtig til sit arbejde, men alligevel gå rundt med en evig frygt for at blive afsløret som inkompetent. Det, der på engelsk kaldes Impostor-phenomenon, men som ikke har en velklingende dansk oversættelse.

Kort fortalt handler det om, at man er bange for, at andre skal opdage, hvor lidt man egentlig kan og ved – til trods for at man rent faktisk er dygtig og har succes på sit job. Det er ikke falsk beskedenhed, når man har svært ved at tage imod ros for en veludført opgave – det handler om, at man pr. automatik forventer negativ feedback (man har allerede på forhånd opregnet alt det, man kunne have gjort bedre) og bliver overrasket over, når andre synes, at det, man laver, er godt. Endnu engang. Og bliver bekymret over, hvornår stimen af ”held” holder op. Bare for at nævne nogle af karakteristikaene.

Jeg kender fænomenet indgående, for i en del år var jeg selv hårdt ramt af det. Det var stressende hele tiden at have en indre kritiker, der kværnede løs og ”hjalp” mig med at undgå at blive opdaget.

Dengang arbejdede jeg i en stor offentlig organisation og da det gik op for mig, hvad det handlede om, begyndte jeg også at spotte en del andre, der led under det samme. Men det var ikke noget vi talte om.

Det gav mening for mig, fordi der inden for det offentlige i stadig stigende grad er krav om effektivitet, omstillingsparathed, evige besparelser osv. Det trives man ikke ret godt med, når man i forvejen er bange for at blive afsløret som den, der ikke ved så meget som de andre.

Min mand, der er it-udvikler, kunne fortælle, at det også er udbredt indenfor it-branchen. Hvilket blev bekræftet af en ven, der er chef i en it-virksomhed. Jo jo, det kendte han da flere, der var ramt af.

Jeg blev nysgerrig på, hvad fællesnævneren var – for min tese om, at det skyldtes offentlige effektivitetskrav holdt ikke. Efterfølgende har jeg mødt en del mennesker, både inden for det private og det offentlige, som er ramt af fænomenet. Fælles for dem er, at de arbejder inden for et felt, hvor der er store krav til nytænkning, udvikling og præstationer. Det er ambitiøse medarbejdere, som ikke bare lader stå til eller er ligeglade.

På den positive side kan man sige, at har man en medarbejder, der er ramt af impostor-fænomenet, så har man en dygtig medarbejder. En medarbejder, der er pligtopfyldende, ansvarlig, løser sine opgaver godt og er ydmyg.

På den negative side er der en ret stor risiko for, at medarbejderen på sigt udvikler stress. Fordi det er en stor belastning at gå rundt med en skæv selvopfattelse og en stærk frygt for ikke at være dygtig nok til sit job.

Hvad kan du gøre som leder?

Man kan selvfølgelig sige, at det handler om god ledelse. Om at støtte sin medarbejder, være anerkendende, give passende udfordringer osv. Og det gør det også. Til en vis grad.

Men det handler også om, at medarbejderen får nogle redskaber og får arbejdet med det, der ligger til grund for den her frygt for ikke at være dygtig nok. Og her er det noget andet end god ledelse, der skal til.

Hvad kan du gøre som medarbejder?

Er du som medarbejder ramt af frygten for at blive opdaget som inkompetent – selvom du er dygtig og har succes? Så er det vigtigt at vide, at det er en følelse og ikke sandheden. Og du er langtfra alene, selvom det kan føles sådan.

Hvis du vil ud af din frygt, så er det vigtigt at få arbejdet med det, der ligger til grund for den. Og at få nogle redskaber, du kan bruge i dit arbejdsliv. Så du kan slippe ud af frygten og i stedet bliver den dygtige medarbejder, du rent faktisk er. Og samtidig en medarbejder, der trives.

Det kræver noget arbejde og kan være svært at gøre på egen hånd.

Hvad kan jeg gøre?

Jeg har specialiseret mig i gennem mindfulness coaching at hjælpe med lige præcis det her, som jeg både kender personligt indefra og på et professionelt plan.

Derfor laver jeg nu forløb til medarbejdere og private, der ønsker at slippe frygten for ikke at være dygtige nok, selvom de allerede er det.

Kontakt mig på maria@mariaskarum.dk eller 60 14 90 63 for at høre nærmere.