Persondatapolitik

Persondatapolitik for Maria Skarum

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Maria Skarum (”Vi”) behandler dine personoplysninger. Denne privatlivspolitik er gældende for vores nyhedsbrev samt tilknyttede domæne (www.mariaskarum.dk) samt aktive klientforhold.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Maria Skarum

CVR-nummer: 38295950

Kildevangs Alle 7

8260 Viby J

maria@mariaskarum.dk

www.mariaskarum.dk

Personoplysninger
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi følgende kontaktinformationer: navn og e-mail. Disse oplysninger bruger vi til at kunne sende dig nyhedsbreve med mindfulness viden og redskaber, invitation til webinarer og kampagner.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet, og efterfølgende slettes dine data automatisk.

Når du er i et aktivt klientforløb (dvs. fra klienten kontakter Maria Skarum med henblik på en afklarende samtale til og med 1-1 forløbet er afsluttet), indsamler vi data om følgende: Kontaktinformationer: navn, efternavn, e-mail, telefonnummer, hjemmeadresse, samt informationer af relevans for forløbet. Endvidere opbevares e-mailkorrespondance af relevans for forløbet frem til, at forløbet afsluttes.

Disse oplysninger er fortrolige og omfattet af tavshedspligt. Vi bruger dem til at sende dig faktura og materiale, som er inkluderet i 1-1 coaching forløbet, samt at gennemføre stress-behandling og coaching-forløbet optimalt. Når dit aktive klientforhold ophører, bliver alle data, inklusiv e-mail korrespondance slettet efter 60 dage.

Statistik
Vores webside gør brug af de eksterne tjenester Google Analytics og Facebook til at indsamle statistik på dine besøg på vores hjemmeside. Disse services kan lagre cookies i din browser for at indhente information om, hvilke sider du besøger på vores hjemmeside, og hvor lang tid du er på dem.

Når der sendes data til disse statistik-tjenester medsendes ingen personfølsomme eller personhenførbare oplysninger.

Desuden indsamler vi statistik om brugen af e-mails via Mailchimp. Dette omfatter data om, hvorvidt brugere har åbnet og klikket på link i e-mails. Disse oplysninger bruges udelukkende til at diagnosticere problemer med leveringen af disse e-mail.

Videregivelse af persondata
Vi videregiver ikke persondata til tredjepart. Vi gør brug af en række eksterne partnere, som dermed har adgang til at behandle persondata på vores vegne, og som er underlagt de samme gældende regler og tavshedspligt.

Vores webside er hostet af Microsoft Azure.

Vores nyhedsbreve på e-mail sendes via Mailchimp.

Opbevaring af persondata
Vi opbevarer personoplysninger, så længe du er tilmeldt vores nyhedsbrev eller vi er i et aktivt klientforløb. Efter du har afmeldt nyhedsbrevet, eller vi har afsluttet klientforløbet, vil alle personfølsomme data blive slettet.

Hvis vi ikke har et aktivt klientforhold, men du har afgivet samtykke til at modtage henvendelser i forbindelse med markedsføring, vil vi opbevare personoplysninger, indtil du trækker dette samtykke tilbage.

Brud på sikkerhedsforanstaltninger
Såfremt der skulle ske et brud på vores fysiske, tekniske eller administrative sikkerhedsforanstaltninger og tredjepart derved opnår adgang til lagrede persondata, således at disse kan være blevet videregivet, ændret eller ødelagt, vil vi hurtigst muligt efter opdagelsen af dette brud tage kontakt til relevante myndigheder samt berørte brugere.

Dine rettigheder
Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du kan gøre brug af disse rettigheder ved at fremsende e-mail til maria@mariaskarum.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

I tilfælde af væsentlige ændringer af denne privatlivspolitik giver vi dig besked via denne hjemmeside og via e-mail, hvis det er muligt. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside.

© 2018 - Maria Skarum