Bevidst Arbejdsglæde

- Når trivsel, arbejdsglæde og effektivitet går hånd i hånd


Teams og afdelinger, der bruger mindfulness i deres daglige arbejde, scorer både højere på arbejdsglæde og job-performance samt mindsker stressniveauet og lysten til at skifte job. Derfor er der rigtig god grund til at bruge mindfulness som en arbejdsmæssig kompetence – både menneskeligt og økonomisk.

Bevidst Arbejdsglæde-forløbet er til virksomheder og ledere, der:

 • Vil lykkes både med at skabe høj medarbejdertrivsel og opnå forretningens mål.
 • brug for, at medarbejderne trives og yder deres bedste, selvom de skal løbe stærkere for eksempel på grund af omstruktureringer eller besparelser.
 • Vil øge den personlige effektivitet, så det bliver lettere for medarbejdere at nå deres mål – både individuelt og i fællesskab.
 • Er villige til at investere i medarbejdernes arbejdsglæde og trivsel, fordi det gør medarbejderne mere kreative og bedre til at samarbejde, og fordi høj trivsel har en positiv effekt på løsningen af opgaverne.
 • Oplever, at det kan være svært at sætte ind, der hvor der er behov for det, fordi medarbejderne ikke altid får sagt fra, bedt om hjælp eller råbt højt om, hvordan de har det i tide, inden det udvikler sig til mistrivsel eller stress.
 • Ønsker at fastholde dygtige medarbejdere og undgå de negative økonomiske og trivselsmæssige konsekvenser af stor udskiftning i medarbejderstaben.

Forløbet henvender sig til afdelinger, teams og grupper, der i det daglige møder høje krav til produktivitet og kvalitet i opgaveløsningen, og som skal håndtere et stort arbejdspres, udfordringer og forandringer, samtidig med at effektiviteten bevares.

Forløbet er til jer, der ønsker at lære, hvordan man kan bruge mindfulness i en arbejdsmæssig sammenhæng til at skabe øget trivsel, arbejdsglæde og effektivitet – og samtidigt reducere stressniveauet.

Hvorfor bruge mindfulness som kompetence i arbejdslivet?

Banebrydende forskning viser, at det menneskelige sind vandrer fra det, vi laver lige nu i 46,9 pct. af vores vågne tid. Det går ud over både vores produktivitet og vores samvær med andre, når vi ikke er til stede i det vi laver i op imod halvdelen af tiden.

Samtidig sættes vores opmærksomhed på prøve, når vi er under pres. Det fører ofte til uhensigtsmæssige arbejdsmønstre, som eksempelvis at håndtere flere ting samtidigt eller at blive opslugt af travlheden og løbe stærkere for at nå det hele. Det gør os mindre effektive, mindre produktive og mere stressede.

Der kan heldigvis gøre noget ved begge dele, så både tilstedeværelse, trivsel og effektivitet øges.

Videnskabelige studier viser, at 10 minutters mindfulnesstræning om dagen skaber positiv varig forandring i hjernen. Resultatet af mindfulnesstræning er blandt andet øget fokus, koncentration, nærvær, glæde, trivsel og større effektivitet.

Mindfulness er samtidig et af de mest veldokumenterede redskaber til at forebygge og reducere stress, og til at løse udfordringer med nedsat effektivitet på grund af mentalt pres og informationsoverload.

Derfor er der rigtig god grund til at bruge mindfulness som en kompetence i arbejdslivet.

Forløbet lærer jer:

 • Værktøjer til at håndtere tanker, bekymringer og problemer hensigtsmæssigt. Det styrker arbejdsglæden og trivslen såvel som effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen hos den enkelte medarbejder.
 • Metoder til at reducere stressfaktorerne i det daglige arbejde samt redskaber til at håndtere pres eller stress, når det opstår. Det sparer virksomheden for sygemeldinger eller andre afledte effekter af forskellige former for mistrivsel.
 • Mindfulnesstræning der giver medarbejderen større overskud til at løse opgaverne og lærer dem at arbejde smartere og nå mere - uden at blive stressede.
 • Metoder til at øge fokus, nærvær, ro og få mental klarhed i måden at arbejde på. Det gavner både beslutninger, problemløsning og relationerne på arbejdspladsen.
 • Kommunikationsredskaber, der forhindrer misforståelser og øger den gensidige forståelse medarbejderne imellem, så de løser opgaverne lettere og mere gnidningsfrit samt styrker deres måde at løse opgaverne effektivt på.
 • Værktøjer og redskaber, der får medarbejderne til at komme hurtigere og bedre igennem forandringer, så trivslen og virksomheden bliver påvirket mindst muligt. Det resulterer i, at det ligeså meget bliver medarbejderne, der kan bære forandringer igennem, så de gode ledere ikke er det eneste redskab, I har i den slags processer. Dermed både styrker og letter I processen for alle.

Udtalelser

”Jeg har fået meget ny inspiration og ikke mindst en ny indsigt i mindfulness-principperne. Det er fedt at mærke et større nærvær i de ting, jeg foretager mig - både arbejdsmæssigt og privat. Maria har med sin egen stærke tro på og indsigt i mindfulness-principperne formået at lave et overskueligt og yderst veltilrettelagt program med god plads til alle på holdet. Det har været en stor fornøjelse at være med.” Catalina Kjær, studievejleder

”Jeg savnede redskaber til bedre at kunne håndtere en travl hverdag med mange opgaver og deadlines. Forløbet har fuldt indfriet mine forventninger og har rustet mig til bedre at kunne bevare overblikket og fokus selv i travle perioder med mange opgaver. Jeg har opnået en større grad af fokus samt ro til fordybelse og til nærvær, som har en positiv effekt på mit arbejdsliv, men også i dagligdagen med familien” Lisa Kirkegaard, Jurist

”Jeg er vild med Marias ro, venlighed og nede-på-jorden-tilgang! Der er ikke noget fancy over mindfulness, og jeg er vild med den videnskabelige tilgang. Jeg følte mig rigtig godt tilpas i Marias selskab. Der var en fin vekslen mellem teori og praksis.” Sissel Geyti, biolog

Det er god forretning at investere i et forløb, fordi…

I har allerede nok at se til. Så hvorfor skal I prioritere at bruge tid på (endnu) et forløb?

Fordi det er en investering, der virkelig giver noget igen – både tidsmæssigt, menneskeligt og økonomisk. Her er nogle af de bedste grunde til, hvorfor det er en god forretning af investere i et forløb:

 • Medarbejdere leverer et bedre stykke arbejde, når de trives og er glade for at gå på arbejde.
 • Medarbejdernes trivsel påvirker også kunderne og virksomhedens performance. Høj trivsel afspejler sig i, at medarbejderne har overskud til at hjælpe hinanden, løse udfordringer og give kunderne den bedste service.
 • Høj arbejdsglæde og trivsel blandt medarbejderne smitter af på løsningen af den opgave, som virksomheden er sat i verden for at løse. En investering i medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde er en investering i at få opgaverne løst bedst muligt og opnå de bedste resultater med virksomheden.
 • Med trivsel kommer overskud, og når medarbejderne har overskud bliver der større rummelighed til at håndtere gnidninger og udfordringer på en konstruktiv måde, så det ikke udvikler sig til et trivselsproblem, der påvirker motivationen, arbejdsindsatsen og opgaveløsningen.

Forløbet ledes af Maria Skarum

Jeg er mindfulness-coach og ekspert i arbejdsglæde.

Jeg har arbejdet som jurist og HR konsulent i store offentlige organisationer i 6 år, og derfor har jeg et godt indblik i, hvordan arbejdspres, komplekse opgaver, høje krav til kvalitet og effektivitet samt løbende forandringer kan udfordre trivslen og arbejdsglæden og i værste fald resultere i stress blandt medarbejderne.

Sådan behøver det ikke være.

I mange virksomheder er rammerne ikke til forhandling. Derfor er det afgørende vigtigt at lære, hvordan man trives inden for de rammer, der er givet. Det er min erfaring – såvel personligt som ud fra de medarbejdere og ledere, jeg har hjulpet - at mindfulness er et effektivt og virkningsfuldt redskab til netop det, når det omsættes og anvendes konkret som en kompetence i arbejdslivet.

Derfor har jeg udviklet forløbet ”Bevidst Arbejdsglæde”, der kobler trivsel, arbejdsglæde og effektivitet tæt sammen, og som hjælper jer og jeres medarbejdere til at navigere bedst muligt og med størst overskud i et komplekst og travlt arbejdsliv.

Forløbet ledes af Maria Skarum

Om forløbet:

Forløbet indeholder en blanding af evidensbaseret viden, redskaber, øvelser og sparring. Mindfulness er en praksis og derfor har forløbet fokus på, at I kan omsætte og bruge viden, metoder og redskaber i arbejdsdagen.

Forløbet består af et introduktionsmodul af 2 timers varighed og 7 moduler af 1 ½ times varighed, hvor alle deltagere er med. Modulerne foregår hos jer i virksomheden. Modulerne fordeles over 16-20 uger efter aftale.

For at få størst muligt udbytte af forløbet, anbefales det desuden at deltagerne bruger 10 minutter dagligt på mindfulnesstræningen, hvor de lytter til en lydfil med en guidet øvelse.

Deltagerantal: 6-15 deltagere pr. hold, men holdstørrelsen kan tilpasses færre eller flere deltagere efter jeres særlige behov og ønsker. Et hold kan bestå af én afdeling eller ét team, men det kan også være fælles for flere teams eller for medarbejdere på tværs af afdelinger.

Her er de 3 oftest stillede spørgsmål, inden virksomheder investerer i forløbet:

Spørgsmål: Så længe der kun er få eller en enkelt medarbejder, der ikke trives eller er presset, er det vel ikke værd at investere i?

Svar: Jo, for en enkelt medarbejder, der ikke trives eller er for presset, flytter sig meget hurtigt fra at være et individuelt problem til at blive et afdelingsproblem. Derfor er det vigtigt at gøre en indsats for at undgå, at det udvikler sig. Det gøres bedst, når man i fællesskab har redskaber til at stoppe det i opløbet.

Spørgsmål: Er mindfulness ikke noget meditationsagtigt, hvor man skal ind i kroppen og lytte til sig selv? Hører det overhovedet hjemme på en arbejdsplads?

Svar: Mindfulness er dybest set en slags fitness for hjernen. Hvor vi træner vores evne til at være fokuserede og til stede i det, vi laver. Til at slå autopiloten fra og blive opmærksomme på alle de distraktioner, der er omkring os – både de ydre og de indre. Når vi træner mindfulness, bliver vi bedre til at performe og nå vores mål, selv når vi har travlt. Vi bliver mindre stressede og kan tage bedre beslutninger. Vi oplever større trivsel og glæde, vi samarbejder bedre, og vi bliver mere kreative i vores problemløsning. Så der er bestemt god grund at bruge det på arbejdspladsen.

Spørgsmål: Hvad hvis en eller flere medarbejdere vil sætte sig imod et forløb?

Svar: Min klare holdning er, at man selvfølgelig ikke skal tvinge nogen til at træne mindfulness. Jeg anbefaler altid at man som minimum deltager i introduktionsworkshoppen, fordi det ofte gør en forskel for skeptikerne. Den giver et godt indblik i, hvorfor mindfulness er helt nede på jorden og et konkret og anvendeligt arbejdsredskab. Alle medarbejdere, uanset indstilling og arbejdsopgaver, vil kunne have gavn af den viden og de redskaber, som forløbet giver. Jeg tager også altid gerne en snak med både ledere og medarbejdere og svarer på spørgsmål, inden I beslutter jer.

Pris

Fra 35.000 kr. ekskl. moms.

Vil I høre mere?

Kontakt Maria Skarum på 60 14 90 63 eller maria@bevidstarbejdsglaede.dk og lad os tage en snak om, hvordan I kan få trivslen, arbejdsglæden og effektiviteten til at gå hånd i hånd.