Vilkår og betingelser

Udbyder og produkt

12 ugers 1:1 mindfulness coachingforløb udbydes af Maria Skarum v. Maria Skarum, Kildevangs Alle 7,
8260 Viby J, CVR nr. 38295950, maria@mariaskarum.dk , tlf. 60149063.
Forløbet indeholder 8 mindfulness coachingsessioner, 8 ugers træningsprogram på PDF, 7 audioer med
mindfulnessøvelser samt coachingpakker.

Bindende tilmelding og betaling

Du tilmelder dig 12 ugers 1:1 mindfulness coachingforløbet ved at udfylde tilmeldingsformularen på
hjemmesiden og betale for forløbet enten på én gang eller ved at betale den første rate (hvis du vælger
at betale for forløbet i rater).
Ved tilmeldingen accepterer du, at vilkår og betingelser i dette dokument er gældende for aftalen.
Tilmeldingen er bindende. Det betyder, at betalingen for forløbet ikke refunderes. Hvis du har valgt at
betale forløbet i rater, er du stadig forpligtet til at betale det fulde beløb for forløbet, også hvis du ikke
fuldfører forløbet.
Hvis en rate ikke betales rettidigt tillægges et rykkergebyr på kr. 100. Hvis der herefter stadig ikke sker
betaling som aftalt, forfalder det fulde beløb til betaling straks.

Aflysning af session

Aflysning af en coachingsession skal ske senest kl. 16 dagen i forvejen. Hvis du aflyser en aftalt session
for sent, tæller den som én af de 8 sessioner, der indgår i forløbet, også selvom du ikke kan modtage
sessionen på det aftalte tidspunkt.

Maria Skarum har ret til at aflyse en aftalt session som følge af sygdom eller andre uforudsete
hændelser. I så tilfælde vil der hurtigst muligt blive aftalt en erstatningssession.

Lægelig behandling

Det understreges, at 12 ugers 1:1 mindfulness coachingforløbet ikke er et forløb, der kan udrede eller
diagnosticere psykisk sygdom.
Hvis du får brug for lægelig behandling, mens du deltager i forløbet, er du derfor forpligtet til selv at
opsøge denne hjælp.

Fortrolighed

Maria Skarum forpligter sig til at behandle oplysninger om job, forretning eller personlige anliggender,
der ikke er almindelig kendt i offentligheden, fortroligt. Maria Skarum videregiver eller bruger ikke
fortrolige oplysninger, som du har givet under samtaler, coachingsessioner eller på anden vis, uden dit
samtykke.